ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δια/ΓΠ οικ.30608/2020-ΦΕΚ 1868/Β/17-05-2020 και για το χρονικό διάστημα από 18-05-2020 έως 24/05-2020 για τον περιορισμό του COVID-2019 ρυθμίζονται τα παρακάτω σχετικά με την αθλητική δραστηριότητα. Η λειτουργία όλων των ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο […]

Μετάβαση στο περιεχόμενο