ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης

Ανοικτή πρόσκληση για ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ στο ΚΑΠΗ του Δήμου Τρίπολης

Facebook
Twitter
LinkedIn
 • ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
  Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση για ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ/ΝΤΡΙΕΣ που επιθυμούν να προσφέρουν το
  διαθέσιμο χρόνο τους και να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων του Κ.Α.Π.Η. που επικεντρώνονται στην παροχή υπηρεσιών συμβάλλοντας σε μια ζωή υψηλής ποιότητας και αξιοπρέπειας για τους ηλικιωμένους.
  Αξιοποιώντας την κύρια ιδιότητα του ατόμου να μετέχει σε ομάδες οργανώνονται ομάδες ενδιαφερόντων όπου δίνεται η δυνατότητα στα μέλη του Κ.Α.Π.Η. για βιολογική και πνευματική ανάπτυξη, κοινωνική συμμετοχή, αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, δημιουργική
  απασχόληση.
  Οι εθελοντές θα λειτουργούν με την συνεχή συνεργασία και υποστήριξη του εξειδικευμένου προσωπικού του Κ.Α.Π.Η.
  Οι ενδιαφερόμενοι/ες εθελοντές/όντριες μπορούν να ενημερωθούν για επιμέρους θέματα αλλά και να θέσουν τις προτάσεις τους στα γραφεία του Κ.Α.Π.Η. στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 31.
  Υπεύθυνος υπάλληλος : κ. Έλενα Τριάντου
 • Κοινωνική Λειτουργός Κ.Α.Π.Η.
  Τηλ. επικοινωνίας 2710243747

More to explorer

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ “ΑΝΩΝΥΜΟ” ΔΩΡΗΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΩΡΙΣΕ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΡΑΠΕΖΙΑ CATERING-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης ευχαριστεί δημόσια “ανώνυμο” δωρητή, ο οποίος δώρισε στο Ν.Π.Δ.Δ. τραπέζια catering-συνεδρίου συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα τραπεζομάντηλα, προκειμένου

Μετάβαση στο περιεχόμενο