ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ “ΑΝΩΝΥΜΟ” ΔΩΡΗΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΩΡΙΣΕ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΡΑΠΕΖΙΑ CATERING-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης ευχαριστεί δημόσια “ανώνυμο” δωρητή, ο οποίος δώρισε στο Ν.Π.Δ.Δ. τραπέζια catering-συνεδρίου συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα τραπεζομάντηλα, προκειμένου να χρησιμοποιούνται σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο.

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο 2020, το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης έλαβε επιστολή η οποία απευθυνόταν προσωπικά προς τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Ηλία Κούρο στην οποία αναφερόταν ότι, πολίτης που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του, προμηθεύτηκε 44 τραπέζια catering-συνεδρίου (πτυσσόμενα-βαλίτσα) rodeo 122×60 cm συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα τραπεζομάντηλα, με σκοπό να τα δωρίσει στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης.

Κατά τη διαδικασία αποδοχής της δωρεάς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. που έλαβε χώρα τη 30-09-2020, προτάθηκε από το σύνολο του σώματος του Δ.Σ. να γραφτεί μία δημόσια ευχαριστήρια επιστολή προς τον “ανώνυμο” δωρητή.

Εκείνο που θα πρέπει να σημειωθεί είναι ότι τέτοιου είδους χειρονομίες, ανώνυμες ή επώνυμες, οι οποίες δεν είναι εύκολες στις μέρες μας λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών αλλά και της κρίσης αξιών της εποχής μας και ανεξαρτήτως του οικονομικού μεγέθους τους, είναι αξιέπαινες και αποτελούν φάρο τόσο σε ηθικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο (αφού έρχονται να δώσουν λύσεις και να καλύψουν ελλείψεις) και ταυτόχρονα καλλιεργούν τη συνείδηση της προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Δήμου Τρίπολης

Κούρος Ηλίας

More to explorer

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

Μετάβαση στο περιεχόμενο