ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Από το Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τρίπολης γνωστοποιείται ότι οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τρίπολης για το έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν από την 11/05/20 έως την 01/06/2020 καικατά τις ώρες 09:30 με 14:00. Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στα Γραφεία του Νομικού Προσώπου Δήμου Τρίπολης, Εθν. Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου. Την αίτηση και τις πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορούν να τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στα επισυναπτόμενα αρχεία. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. που βρίσκονται στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και στα τηλέφωνα 2710-237289 και 2710-233351.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

                                                                                    του Δήμου Τρίπολης

                                                                                    Κούρος Ηλίας

More to explorer

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ “ΑΝΩΝΥΜΟ” ΔΩΡΗΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΩΡΙΣΕ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΡΑΠΕΖΙΑ CATERING-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης ευχαριστεί δημόσια “ανώνυμο” δωρητή, ο οποίος δώρισε στο Ν.Π.Δ.Δ. τραπέζια catering-συνεδρίου συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα τραπεζομάντηλα, προκειμένου

Μετάβαση στο περιεχόμενο