ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ (SARS-COV-2) ΑΠΟ ΤΟ ΝΠΔΔ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης των άμεσων κινδύνων από την εμφάνιση και διάδοση του κορονοϊού (Sars-Cov-2), το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης προβαίνει σε μέτρα πρόληψης, αποφυγής και περιορισμού της διάδοσής του.

​Συγκεκριμένα, εκτός από τη διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων – αγώνωνκεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την ΚΥΑ: ΦΕΚ B 726 – 08.03.2020 που εκδόθηκε από τα αρμόδια Υπουργεία (ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) με θέμα «Επιβολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)», το Ν.Π.Δ.Δ. αναστέλλει τη λειτουργία του Κολυμβητηρίου για δύο εβδομάδες, από σήμερα ημέρα Τετάρτη 11 Μαρτίου έως και τις 25 Μαρτίου 2020.

​Μετά τη λήξη ισχύος των προληπτικών μέτρων, το Ν.Π.Δ.Δ. θα προβεί σε εκ νέου ενημέρωση, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα εκδοθούν από τα αρμόδια Υπουργεία.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

του Δήμου Τρίπολης

​​​​​​​​Κούρος Ηλίας

More to explorer

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ “ΑΝΩΝΥΜΟ” ΔΩΡΗΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΩΡΙΣΕ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΡΑΠΕΖΙΑ CATERING-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης ευχαριστεί δημόσια “ανώνυμο” δωρητή, ο οποίος δώρισε στο Ν.Π.Δ.Δ. τραπέζια catering-συνεδρίου συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα τραπεζομάντηλα, προκειμένου

Μετάβαση στο περιεχόμενο