ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης

AΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα μέτρα πρόληψης που θα πρέπει να τηρούνται για τη μη εξάπλωση και διασπορά του Κορονοϊού (Sars-Cov-2) (ΚΥΑ: ΦΕΚ B 726 – 08.03.2020), το Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τρίπολης ενημερώνει τα μέλη του Κ.Α.Π.Η του Δήμου Τρίπολης ότι αναστέλλεται η λειτουργία τους για τέσσερις εβδομάδες, και συγκεκριμένα από Δευτέρα 09/03/2020 έως και Παρασκευή 04/04/2020.

Επίσης επισημαίνεται ότι δε θα λειτουργήσει καμία απογευματινή ομάδα στους συγκεκριμένους χώρους.

Οι υπάλληλοι του Κ.Α.Π.Η θα παραμένουν στις θέσεις τους ως προσωπικό ασφαλείας και θα είναι στην διάθεση των μελών για οποιαδήποτε ενημέρωση.

Εφ’ όσον υπάρξουν νέες οδηγίες και για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά, τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. θα ενημερώνονται εγγράφως με ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
του Δήμου Τρίπολης

Κούρος Ηλίας

More to explorer

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ “ΑΝΩΝΥΜΟ” ΔΩΡΗΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΩΡΙΣΕ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΡΑΠΕΖΙΑ CATERING-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης ευχαριστεί δημόσια “ανώνυμο” δωρητή, ο οποίος δώρισε στο Ν.Π.Δ.Δ. τραπέζια catering-συνεδρίου συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα τραπεζομάντηλα, προκειμένου

Μετάβαση στο περιεχόμενο