ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης

Ενημερωτικό προς τα σχολεία για την επίσκεψη τους στο ΔΑΚ Τρίπολης

Facebook
Twitter
LinkedIn

Από το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης ανακοινώνεται η διαδικασία που θα πρέπει να προηγείται της επίσκεψης των σχολείων στο χώρο του ΔΑΚ Τρίπολης και οι κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται, ώστε να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία του.

Συγκεκριμένα:

  1. Το κάθε σχολείο που έχει προγραμματίσει επίσκεψη στο χώρο του ΔΑΚ, οφείλει να αποστέλλει ενημερωτικό έγγραφο στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. του Δ. Τρίπολης όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, ο αριθμός των μαθητών (κατά προσέγγιση) και ονομαστικά οι συνοδοί εκπαιδευτικοί, στο e-mail (κατά προτίμηση) ή στο FAX του Ν.Π.Δ.Δ., τουλάχιστον 2 ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη επίσκεψη. Σε περίπτωση έκτακτης επίσκεψης, παρακαλούμε να ενημερώνετε τηλεφωνικά στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.
  2. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί θα είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων καθαριότητας του χώρου στον οποίο συνοδεύουν τα παιδιά (π.χ. κλειστό γυμναστήριο, στίβος κλπ) και υπόλογοι σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών στο χώρο του ΔΑΚ. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι απαγορεύεται η κατανάλωση τροφής και ποτών (αναψυκτικών, χυμών κλπ) στο χώρο του στίβου, δηλαδή στο χορτάρι και το tartan.
  3. Θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες και τυχόν παρατηρήσεις των εργαζομένων του ΔΑΚ (και αποκλειστικά και μόνο αυτών).
  4. Τα παιδιά θα πρέπει να μπαίνουν στο χώρο με αθλητική περιβολή, για να μην προκαλούνται φθορές στα δάπεδα (ξύλινο δάπεδο, tartan κλπ).
  5. Κατά την επίσκεψη των σχολείων στο χώρο, θα τους υποδέχεται εργαζόμενος του ΔΑΚ, ο οποίος θα πραγματοποιεί ξενάγηση σε όλους του χώρους και ενημέρωση στα παιδιά σχετικά με τα αθλήματα και τους κανόνες λειτουργίας του σταδίου.
  6. Για τυχόν παρατηρήσεις ή παράπονα, παρακαλούμε να απευθύνεστε στα Γραφεία Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δ. Τρίπολης.

Ο Πρόεδρος

του Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

More to explorer

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ “ΑΝΩΝΥΜΟ” ΔΩΡΗΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΩΡΙΣΕ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΡΑΠΕΖΙΑ CATERING-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης ευχαριστεί δημόσια “ανώνυμο” δωρητή, ο οποίος δώρισε στο Ν.Π.Δ.Δ. τραπέζια catering-συνεδρίου συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα τραπεζομάντηλα, προκειμένου

Μετάβαση στο περιεχόμενο